Spider Number Matching (6-10)

Spider Number Matching (6-10)

เด็กๆคนเก่งดูสิว่าในแต่ละกลุ่มมีแมงมุมกี่ตัว แล้วลากเส้นจับคู่กับตัวเลขตามจำนวนให้ถูกต้อง  ลองดูสิว่าเด็กๆจะสามารถตอบแบบฝึกหัดได้ถูกต้องหมดทุกข้อหรือไม่

Update On May 28, 2015

Download Theme