Spider Number Matching (1-5)

Spider Number Matching (1-5)

เด็กๆคนเก่งดูสิว่าในแต่ละกลุ่มมีแมงมุมกี่ตัว แล้วลากเส้นจับคู่กับตัวเลขตามจำนวนให้ถูกต้อง ลองดูสิว่าเด็กๆจะสามารถตอบแบบฝึกหัดได้ถูกต้องหมดทุกข้อหรือไม่

Update On May 07, 2015

Download Theme